Wednesday, January 25, 2012

စာၾကည့္တိုက္တစ္ခု ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔စာၾကည့္တိုက္ တစ္ခုကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္မယ္ဆိုရင္ B ငါးလုံးကို သတိျပဳရပါမယ္။
အဲဒါေတြကေတာ့

           (၁) Building စာၾကည့္တိုက္အေဆာက္အအံု
           (၂) Book  စာၾကည့္တိုက္မွာ ရိွရမဲ့စာအုပ္မ်ား
           (၃) Borrower  စာအုပ္ငွားရမ္းဖတ္ရႈသူမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္ အသံုးျပဳသူမ်ား
           (၄) Budget စာၾကည့္တိုက္ကို အျမဲဆန္းသစ္တိုးတက္ေနေအာင္လုပ္ရမဲ့၊ လုပ္ရာမွာ
                ေနာက္ဆံမငင္ရမဲ့ စာၾကည့္တိုက္ရံပံုေငြ
          (၅) Brain  စာၾကည့္တိုက္ကို အျမဲသြက္လက္လည္ပတ္ေနေအာင္ စည္းရံုးလွဳံ႕ေဆာ္
                ေဆာင္ရြက္ေပးရမဲ့ စာၾကည့္တိုက္မွဴး၊ စာၾကည့္တိုက္ေကာ္မီတီ တို႕ျဖစ္ၾကပါတယ္။

၁။ Building (စာၾကည့္တိုက္အေဆာက္အအံု)

စာၾကည့္တိုက္အေဆာက္အအံုကို ေရြးခ်ယ္စဥ္းစားရာမွာ အသံုးျပဳသူ ဘယ္ေလာက္ရိွမလဲ၊ ေက်းရြာ အဆင့္လား၊ ေက်ာင္းအဆင့္လား၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္လား စသျဖင့္ စဥ္းစားရပါမယ္။ စာအုပ္အမ်ဳိးအစား ဘယ္ေလာက္အထိထားမယ္။ အသက္အရြယ္အလိုက္၊ ဘာသာရပ္အလိုက္၊ စာအုပ္အမ်ဳိးအစားအလိုက္၊ မီဒီယာအမ်ဳိးအစားအလိုက္ ဘယ္လိုအခန္းဖြဲ႕စည္းမယ္ဆိုတာစဥ္းစားရပါမယ္။ စာၾကည့္တိုက္၀င္ေပါက္ ထြက္ေပါက္ကို ဘယ္လိုထားမယ္။ စာအုပ္ငွားမွတ္တမ္းကို ဘယ္ေနရာကေနမွတ္တမ္းတင္မယ္။ စာၾကည့္တိုက္ထဲကို ဖိနပ္စီးခြင့္ျပဳမျပဳ၊ ဖိနပ္စီးခြင့္မျပဳရင္ ဖိနပ္ထားရမဲ့ေနရာ၊ ထီး၊ ကိုယ္ပိုင္ယူလာတဲ့ စာအုပ္မ်ားကို စာၾကည့္တိုက္ထဲယူခြင့္ျပဳသင့္မသင့္၊ ခြင့္မျပဳရင္ယူခြင့္မျပဳတာေတြကို ထားရမဲ့ ထားစရာ ေနရာျပဳလုပ္ရပါမယ္။ စာၾကည့္တိုက္အေဆာက္အအံုက ပ်ဥ္ေထာင္လား၊ တိုက္လား၊ စာအုပ္ေတြကို ဘယ္လိုထားမလဲ၊ ဘီဒိုေတြကို ဘယ္အရြယ္လုပ္မလဲ ဘယ္လိုထားမလဲ စဥ္းစားရပါမယ္။ စာေပၿပိဳင္ပြဲ၊ စာေပေဆြးေနြးပြဲ၊ မီဒီယာခန္းထားမထားစဥ္းစားရပါမယ္။ လာေရာက္မဲ့လူအေရအတြက္နဲ႕သင့္ေတာ္မဲ့ အိမ္သာ၊ ေသာက္ေရအိုးရိွရပါမယ္။ ေလာေလာဆယ္ေငြေၾကးအခက္အခဲေၾကာင့္ ေသးေသးကစမယ္။ ေနာက္တေျဖးေျဖး အဆင့္ၿမွင့္မယ္လို႕ရည္မွန္းရင္ ေျမေနရာလြတ္ေဘးမွာရႏိုင္တဲ့ေနရာမ်ဳိးကို ေရြးရပါမယ္။

၂။ Book  (စာၾကည့္တိုက္မွာ ရိွရမဲ့စာအုပ္မ်ား)

စာၾကည့္တိုက္ရိွစာအုပ္မ်ားကို  အသက္အရြယ္မေရြး၊ လူမ်ဳိးဘာသာမေရြးလာေရာက္ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ေရြးခ်ယ္စုေဆာင္းထားရိွရပါမယ္။ ကိုယ္လုပ္မဲ့စာၾကည့္တိုက္နဲ႕ သင့္ေတာ္တဲ့ လိုက္ဖက္ဆက္စပ္တဲ့ သေဘာလဲရိွရပါမယ္။
ကေလးမ်ားအတြက္ဆိုရင္ ပံုျပင္စာအုပ္၊ ကေလးပန္းခ်ီစာအုပ္၊ ကေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳစုတဲ့ သမိုင္း၊ ပထ၀ီ၊ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အေထြေထြသိပ္ပံ၊ စာအုပ္မ်ားရိွရပါမယ္။
အလယ္တန္းအထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သူတို႕နဲ႕သင့္ေတာ္တဲ့ ပံုျပင္၊ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္၊ အဂၤလိပ္စာ၊ သိပ္ပံပညာ ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံ စတာေတြ ရိွရပါမယ္။
တက္ကသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ကဗ်ာ၊ ၀တၳဳ၊ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္၊ အေတြးအေခၚ၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာစာအုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ စြယ္စံုက်မ္း စတာေတြရိွရပါမယ္။
ဘြဲ႕ရၿပီးသူမ်ား၊ ေက်ာင္းဆက္မတက္သူမ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးပညာ၊ က်န္းမာေရးအေျခခံပညာ၊ ဘာသာေရးစာေပ စတာေတြရိွရပါမယ္။
လူလတ္ပိုင္းနဲ႕ လူႀကီးပိုင္း စာဖတ္သူေတြအတြက္ ဘာသာေရး၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ နိုင္ငံေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သမိုင္း၊ အေတြးအေခၚ၊ ျမန္မာ့ေရးရာ၊ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ စတာေတြရိွရပါမယ္။

၃။ Borrower  (စာအုပ္ငွားရမ္းဖတ္ရႈသူမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္ အသံုးျပဳသူမ်ား)

စာအုပ္ေတြရိွၿပီးစာဖတ္သူမရိွတဲ့ စာၾကည့္တိုက္ဟာ အက်ဳိးမမ်ားပါဘူး။ စာၾကည့္တိုက္ဟာ စာဖတ္သူေတြ လာခ်င္တဲ့ေနရာ၊ စာၾကည့္တိုက္ဟာ စာဖတ္သူမ်ားရဲ႕မိတ္ေဆြဆိုတာသိေအာင္လုပ္ရပါမယ္။ တေခါက္လာၿပီး ရင္ထပ္ခါထပ္ခါလာခ်င္ေအာင္ မလာေသးသူမ်ားကို သူတို႕ကေန ဆြဲေခၚလာေအာင္လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ စာႀကည့္ တိုက္ျဖစ္ရပါမယ္။ စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ခ်ိန္ ပိတ္ခ်ိန္ဟာ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးရပါမယ္။ စာၾကည့္တိုက္ဟာ က်ားမမေရြး၊ လူမ်ဳိးဘာသာမေရြး အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ အက်ဳိးျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ ေနရာဆိုတာ သိေအာင္လုပ္ရပါမယ္။

၄။ Budget (စာၾကည့္တိုက္ကို အျမဲဆန္းသစ္တိုးတက္ေနေအာင္လုပ္ရမဲ့၊   
    လုပ္ရာမွာေနာက္ဆံမငင္ရမဲ့ စာၾကည့္တိုက္ရံပံုေငြ)

စာၾကည့္တိုက္ရိွစာအုပ္ေတြဟာ ေခတ္နဲ႕အညီ ဆန္းသစ္ေနရပါမယ္။ အၿမဲတန္းအသုံး၀င္အဖိုးတန္ေနမဲ့ ရည္ညႊန္းစာအုပ္မ်ားကိုလဲ ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းရပါမယ္။ စာၾကည့္တိုက္အေဆာက္အဦ၊ စာအုပ္စင္၊ ပရိေဘာဂ စတာေတြကလဲ အျမဲတည္တံ့ေအာင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးေနရပါမယ္။ စာၾကည့္တိုက္လႈပ္ရွားမႈေတြအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ ေတြ လ်ာထားၿပီးစုေဆာင္းရပါမယ္။ ဒါေတြအတြက္   ရံပံုေငြလိုပါတယ္။ ရံပံုေငြ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အစီအစဥ္လိုပါတယ္။ အသင္း၀င္ေၾကး၊ ရက္လြန္ေၾကး၊ ေကာက္ခံရတာေလာက္နဲကေတာ့ စရိတ္မကာမိပါဘူး။ ပံုမွန္၀င္ေငြရိွေအာင္ အလွဴခံတဲ့အစီအစဥ္ရိွရပါမယ္။ စံနစ္တက်သံုးစြဲမႈရိွရပါမယ္။ လံုေလာက္တဲ့ ရံပံုေငြမရိွရင္ လိုအပ္တာေတြ သိေပမဲ့ လုပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါ။

၅။ Brain  (စာၾကည့္တိုက္ကို အျမဲသြက္လက္လည္ပတ္ေနေအာင္ စည္းရံုးလွဳံ႕ေဆာ္
    ေဆာင္ရြက္ေပးရမဲ့ စာၾကည့္တိုက္မွဴး၊ စာၾကည့္တိုက္ေကာ္မီတီ)

စာၾကည့္တိုက္မွဴးဆိုတာ စာအုပ္စာရင္း၊ ထိန္းသိမ္းရမယ္။ စာအုပ္ငွားေပးရမယ္။ စာၾကည့္တိုက္ေကာ္မီတီ ဆိုတာ စာအုပ္၀ယ္ေပးရမယ္။ အေဆာက္အဦ။ ေျမေနရာရွာေပးရမယ္။ အဲဒီေလာက္ပဲလုပ္စရာလိုတယ္လို႕ နားလည္ထားရင္ စာၾကည့္တိုက္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္လာဖို႕ အလွမ္းေ၀းပါမယ္။
စာၾကည့္တိုက္က အေဆာက္အဦရိွရမယ္၊ စာအုပ္ရိွရမယ္၊ စာအုပ္ငွားသူရိွရမယ္ဆိုတဲ့ မ်က္ျမင္လိုအပ္ခ်က္ ေတြအျပင္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးရဲ႕ ဥာဏ္အေမွ်ာ္အျမင္၊ စာၾကည့္တိုက္ေကာ္မီတီရဲ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈစြမ္းရည္ စတဲ့ မျမင္ႏိုင္တဲ့ အရည္အေသြးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွမွ ေအာင္ျမင္ပါမယ္။ စာၾကည့္တိုက္မွဴးေကာင္း၊ စာၾကည့္တိုက္ေကာ္မီတီေကာင္းေတြဟာ စာၾကည့္တိုက္ကို အမ်ားျပည္သူ အၿမဲအားကိုးအားထားျပဳႏိုင္ေအာင္ အစီအစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိး လုပ္ေပးရပါမယ္။ ပံုေျပာၿပိဳင္ပြဲ၊ ဗဟုသုတၿပိဳင္ပြဲ၊ စာဖတ္စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ၊ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲ၊ စာေပေဟာေျပာပြဲ၊ တရားပြဲ၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာေဟာေျပာပြဲ၊ စာေပေလ့လာေရးခရီးစတာေတြ လုပ္ေပးရပါမယ္။ ကိုယ့္မွာရိွတဲ့ ရံပံုေငြနဲ႕ လုပ္ေပးႏိုင္သေလာက္ တေျဖးေျဖးလုပ္သြားဖို႕ပါ ေအာင္ျမင္မွန္းသိလာရင္ အလွဴေငြေတြ ေပၚလာပါမယ္။ စိတ္ရိွသေလာက္တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ပါမယ္။

ဒါကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမယ့္ အဖြဲ႕၀င္ေတြက ကိုယ့္အတြက္ ရြာသီးျခားစီခြဲထားၿပီး ၂ ပတ္တစ္ႀကိမ္ (သို႕) လစဥ္ သြားေရာက္ၿပီး စာၾကည့္တိုက္ဆိုင္ရာ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္ေတြျဖည့္ဆည္းေပးတာ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းတာေတြလုပ္ရပါမယ္။ ႏွစ္နဲ႕ခ်ီၿပီး လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္က ရြာခံေတြကို မ်ားမ်ား empowerment လုပ္ေပးႏိုင္ေလေလ ျမန္ျမန္ capacity ရိွလာေလေလ ျဖစ္ပါမယ္။    သန္႔စင္ေအာင္
Youth Initiative Group

No comments:

Post a Comment

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...