Tuesday, July 17, 2012

ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ား သေႏၶတည္လာျခင္း - အပိုင္း (၁)


ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ပ်ံသန္းေရး၏ ေခတ္ဦးပိုင္းလႈပ္ရွားမႈ
ေပးပုိ႔သူ - ေ၀ဟင္ (ျပည္တြင္းမွ လက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ ေလတပ္ အရာရွိ တစ္ဦး)

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္သမိုင္းသည္ ေႏြရာသီ လူငယ္ေလေၾကာင္း လူငယ္ သင္တန္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးေသာ CONTROL CABLE LINE ပံုစံငယ္ေလယာဥ္မ်ားမွ စတင္ ခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္(ေလ) သည္ ေႏြရာသီေလေၾကာင္း လူငယ္သင္တန္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ဧၿပီလမွ ေမလကုန္ထိ ရက္သတၱပတ္ ၅ပတ္ဖြင့္လွစ္၍ အေျခခံ စစ္ပညာ၊ ေလယာဥ္ ပံုစံငယ္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ CONTROL LINE ျဖင့္ ပ်ံသန္းျခင္းမ်ားကို အ.ထ.က(၁) လမ္းမေတာ္၊ ရန္ကုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကား ေပးခဲ့သည္။
၂။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း သင္တန္းကို အ.ထ.က (၆) ဗိုလ္တစ္ေထာင္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္းသင္တန္းကို အ.ထ.က(၁) လမ္းမေတာ္တြင္လည္းေကာင္း သင္တန္း ႏွစ္ခု ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေလေၾကာင္းပညာအေျခခံမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
၃။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္(ေလ)ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး အသင္းႀကီးတို႔ ပူးေပါင္း၍ ေလေၾကာင္းရဲၫႊန္႔ေလာင္းသင္တန္းမ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးခဲ့သည္။ CONTROL LINE မ်ားႏွင့္အတူ RE- MOTE CONTROL ေလယာဥ္ငယ္မ်ားျဖင့္ သရုပ္ျပခဲ့သည္။
၄။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ လြိဳင္ေကာ္၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ထားဝယ္တို႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား အားကစား ပြဲေတာ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေလယာဥ္ပံုစံငယ္မ်ားကို RC ျဖင့္ သရုပ္ျပပ်ံသန္း ျပသ ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
၅။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ေလေၾကာင္းရဲၫႊန္႔ေလာင္းအစား တပ္မေတာ္ (ေလ) ေလေၾကာင္း မ်ဳိးဆက္သစ္ အမည္ျဖင့္ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ စုစုေပါင္း အေျခခံ သင္တန္းသား (၁ဝဝ) ဦးႏွင့္ တန္းျမင့္သင္တန္းသား (၅ဝ) ဦး ကို ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
အေဝးထိန္းေလယာဥ္ငယ္မ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္ပ်ံသန္းမႈမ်ား
၆။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ UAV ေလ့လာေရးသုေတသနအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ဒုတိယ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ၿငိမ္း ဦးစီး၍ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ RESEARCH UAV ဟုအမည္ ေပးထားေသာ R-UAV TYPE 1 ကို ၂ဝဝဝျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၂ဝ)ရက္ေန႔တြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ စမ္းသပ္ ပ်ံသန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ၄င္း UAV ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-
 • WING SPAN - 8 FT
 • LENGTH - 6 FT
 • HEIGHT - 2 FT
 • WINGAREA - 10 FT
 • ENGINE TYPE - OS.91 FS (TWO STROKES)
 • ENGINE POWER - 2.8 HPS
 • FUEL - METHANOL + CASTOR OIL
 • PROPELLER - 13 INCHES
 • WEIGHT - 24 LBS
 • PAYLOAD - 6 LBS
 • ENDURANCE - 34 – 45 MIN
 • AIRSPEED - 50 – 60 MPH
 • CONTROL - RADIO CONTROL FUTABA SKY SPORT 6A
ျပည္တြင္း၌ ပထမဆံုး စမ္းသပ္တည္ေဆာက္ၿပီး ေအာင္ျမင္စြာပ်ံသန္းႏိုင္ခဲ့ေသာ R-UAV TYPE 1
၇။ ထုိ UAV အား ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ျပင္ဆင္ေရးဌာနခ်ဳပ္သို႔ လာေရာက္ စစ္ေဆးစဥ္ တင္ျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
၈။ ပထမပံုစံငယ္အား တည္ၿငိမ္စြာ ပ်ံသန္းႏိုင္ၿပီး ေကာင္းကင္ ဓါတ္ပံုရိုက္ကူးႏိုင္သည့္ အေျခအေန အထိ တိုးတက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Target Drone အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အျမန္ႏႈန္းပိုေကာင္းေသာ R-UAV Type2 ကို ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ စတင္တည္ေဆာက္ၿပီး မတ္လတြင္ ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။၄င္း UAV ကိုမတ္လ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ေမွာ္ဘီ ေလတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာစမ္းသပ္ပ်ံသန္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

၉။ ေလယာဥ္ဒီဇိုင္းကို ဗိုလ္မွဴးေအာင္ေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဒုဗိုလ္လွေက်ာ္ထြန္းတို႔မွ ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး အုပ္ခြဲ တပ္ၾကပ္ႀကီး လွၿမိဳင္၊ တပ္ၾကပ္ႀကီး မင္းေဆြ၊ တပ္ၾကပ္ႀကီး သိန္းေအာင္၊ တပ္ၾကပ္ ေက်ာ္ေဆြႏွင့္ တပ္ၾကပ္ ေသာင္းထြဋ္တို႔မွ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။
၁၀။ R-UAV Type 2 '၏ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-
ဒုတိယေျမာက္ ျပည္တြင္း၌ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ R-UAV Type 2
 • WING SPAN - 8 Feets
 • LENGTH - 8 Feets
 • HEIGHT - 2 Feets
 • ENGINE TYPE - OS 91 fs (Two stroke)
 • ENGINE POWER - 2.8 HpS
 • FUEL - METHANOL + CASTOR OIL
 • PROPELLER - 12 _ 6 inches
 • WEIGHT - 25 Lbs
 • PAYLOAD - 5 Lbs
 • ENDURANCE - 45 mins
 • AIRSPEED - 60 Mph
 • CONTROL - PCM PULSE CODE MODULATION 8 CHANNELS/ PCL 1024
၁၁။ ထို႔ေနာက္ UAV သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေခတၱမွ်ဆိုင္းငံ့သြားခဲ့ပါသည္။ ထိုအခါ ဒုတိယ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ေက်ာ္ၿငိမ္းျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ R-UAV မ်ားမွ Servo Motor မ်ား၊ Radio Control မ်ားကို ဆက္လက္အသံုးျပဳ၍ ဗိုလ္ႀကီးေအာင္ေက်ာ္ဦးမွ UAV သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို တပ္ၾကပ္ႀကီး မင္းေဆြႏွင့္ အတူ ဆက္လက္တီထြင္ခဲ့ၿပီး UAV UX-1 ဟု အမည္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း စည္းလံုးျခင္းရဲ႕ အင္အား ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ www.photayokeking.org မွတဆင့္ တင္ျပလုိက္ရပါသည္။

1 comment:

 1. Hi!Great and interesting blog you have:) Come and visit my site too. http://ads.com.mm/?cid=4fd60e65e4b0fa6db841e338&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_martaste&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog

  ReplyDelete

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...