Sunday, September 23, 2012

ဘင္လာဒင္ကို ဇီ၀ိန္ေၾကြေစခဲ့တဲ့မစ္ရွင္အေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေရးသားလိုက္တဲ့ No Easy Day စာအုပ္ႏွင့္ ေတြးမိသမ်ွ

အေမရိကကို အဓိကအထိနာေစခဲ့တဲ့ ၉/၁၁ တိုက္ခိုက္မႈရဲ့ ၾကိဳးကိုင္ဖခင္ၾကီးျဖစ္တဲ့ အိုစမာဘင္လာဒင္ကုိ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုခန္႔ လိုက္လံေျခရာခံခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အျပတ္ရွင္းလိုက္ႏိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတအိုဗားမားကိုယ္တိုင္ အေမရိကရဲ့အဓိက ေအာင္ပြဲတစ္ခုအျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ေတာ့ ထင္မွတ္မထားတဲ့ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ဆက္လက္ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ဘင္လာဒင္ကို သြားေရာက္သုတ္သင္ခဲ့တဲ့ Navy Seal အဖြဲ႔သား တစ္ေယာက္ကေနျပီး သူတို႔ရဲ့ဒီ Operation အေၾကာင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေရးသားျပီး No Easy Day ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စာအုပ္အျဖစ္ထုတ္ေ၀လိုက္တာပါပဲ။


ဘင္လာဒင္ကို သြားေရာက္သုတ္သင္ခဲ့တဲ့အဖြဲ႔ဆိုတာ ဘယ္လိုအဖြဲ႔မ်ိဳးလည္းဆိုတာေတာ့ အထူးေျပာစရာလိုမယ္မထင္ပါဘူး။ အေမရိကရဲ့ ထိပ္တန္းပစ္မွတ္ကိုရွင္းမယ့္ ဒီအဖြဲ႔ဟာအေကာင္းတကာ့ အေကာင္းဆံုးေတြထဲက ေရြးထုတ္ေလ့က်င့္ထားတဲ့ အထူးအဖြဲ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔၀င္ေတြဟာ အေမရိကန္အစိုးရက ခ်မွတ္ထားတဲ့ တင္းၾကပ္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို အတိအက် လိုက္နာပါ့မယ္လို႔ ခံ၀န္လက္မွတ္ ထိုးထားရတဲ့သူေတြပါ။ အဲ့ဒီလိုအဖြဲ႔၀င္က White House,Pentagon,CIA အစရွိတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြကို အသိမေပးဘဲနဲ႔ ယခုလိုအင္မတန္ အေရးၾကီးတဲ့မစ္ရွင္အေၾကာင္းကို ဖြင့္ဟလိုက္တဲ့အတြက္ အထူးကိုစိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ေနၾကပါတယ္။

အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးနဲ႔ သတင္းဌာနတစ္ခုတို႔ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ သူ႕အေနနဲ႔ဒီစာအုပ္အေၾကာင္းကို လံုး၀မသိလိုက္ေၾကာင္း။ အေမရိကရဲ့ထိပ္တန္းအဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ Navy Seal အဖြဲ႔သားေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ဘာကိုလုပ္ရမယ္၊ ဘာကိုမလုပ္ရဘူးဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းသိနားလည္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလို အထက္ကိုမတင္ျပဘဲ ဒီစာအုပ္ကိုေရးသားထုတ္ေ၀လိုက္တာဟာ မထီမဲ့ျမင္လုပ္ရာက်ေၾကာင္း၊ ဒီကိစၥဟာ National Security ကို ထိပါးႏုိင္တဲ့အတြက္ လံုး၀မလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားပါတယ္။


အေမရိကန္လို ကမာၻ႔ထိပ္တန္းႏိုင္ငံၾကီးဟာ မိမိႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔ရဲ့လံုျခံဳေရး၊ မိမိတို႔အက်ိဳးစီးပြားကိုထိခိုက္လာႏိုင္တဲ့ ရန္မွန္သမ်ွကို ကမာၻပတ္ျပီး ရွင္းလင္းသုတ္သင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ေရးကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလာႏိုင္တဲ့ ရန္မွန္သမ်ွကို တြန္းလွန္ဖယ္ရွားဖို႔အတြက္ အေမရိကန္အစိုးရေတြဟာ မူ၀ါဒခ်မွတ္ျပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမူ၀ါဒကို အစိုးရအဆက္ဆက္ကေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။

ရန္အသြယ္သြယ္ဆိုရာမွာ လက္နက္ကိုင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကိုမွ ရန္လို႔သတ္မွတ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပညာမတတ္တာ၊ မတူညီတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆရွိတာ၊ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲမြဲေတတာမ်ိဳးေတြဟာလည္း ရန္စာရင္းထဲမွာပါ၀င္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပညာမတတ္က ဆင္ျခင္တံုတရားနဲမယ္၊ အင္အားနဲရင္ အနီးနားရပ္ရြာ၀န္းက်င္ကို အႏၱရာယ္ျပဳမယ္၊ နဲနဲၾကီးရင္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရ၊ ေနာက္ သူေနထိုင္ရာႏိုင္ငံ၊ ထို႔ေနာက္ ကမာၻအႏွ႔ံအႏၱရာယ္ျပဳလာႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆကြဲျပားမႈမွာဆိုရင္
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ၊ ဆိုရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ အစရွိသျဖင့္ (ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ စနစ္အားလံုးနီးပါးကို စမ္းသပ္ရင္းရသာစံု သိရွိခံစားဖူးျပီးသားျဖစ္ပါတယ္) အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံုကြဲျပားျခားနားမႈေတြကေန ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ မတည္ျငိမ္မႈေတြျဖစ္လာမယ္၊ ထိုသို႔တည္ျငိမ္မႈမရွိေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မရွိျဖစ္လာ၊ ထိုကမွေန တျခားေသာဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္သည့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ပညာတတ္ေျမာက္မႈေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈျမင့္တက္လာျခင္းစသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမွန္သမ်ွဆီကို ဦးတည္သြားေစပါတယ္။

ထိုကဲ့သို႕ေသာ သေဘာတရားမ်ားကို ေနာေၾကေနေအာင္ သုေတသနျပဳေလ့လာထားေသာ အေမရိကအေနနဲ႔ ကမာၻအႏွ႔ံပညာတတ္ေျမာက္ေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့က်ေစေရး၊ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအစရွိသည္တို႕ကို အားတက္သေရာလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္း ယခုဆိုရင္ပညာရွင္ အေျမာက္အျမား၀င္ေရာက္လာျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွစ၍ Capacity Building လိုသင္တန္းမ်ိဳးကို သင္ၾကားေပးဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳေျပာဆိုသြားပါတယ္။ အာဏာရထိပ္ပိုင္းကလူေတြ ရွိသင့္တဲ့အသိဥာဏ္မရွိဘဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အလြဲေတြသာခ်မွတ္ေနပါက ဒီႏိုင္ငံအေျခအေန ျပန္လည္ဆိုး၀ါးသြားႏိုင္ေၾကာင္းကို ကမာၻေက်ာ္ပညာရွင္မ်ားအေနနဲ႔ အလြယ္တကူျမင္ၾကမွာ ေျပာစရာပင္မလိုလွေပ။

ကမာၻေက်ာ္ပညာရွင္ ဖုကူယားမားႏွင့္ ဦးေက်ာ္၀င္း
ပညာ၏သေဘာမွာလည္း ပညာရပ္တစ္ခုတြင္ ထိုးထြင္းသိျမင္နားလည္ေသာသူအေနႏွင့္ တျခားသူတစ္ဦးႏွင့္ စကားအနည္းငယ္ေျပာဆိုၾကည့္ရုံျဖင့္ ထိုသူ၏သိနားလည္မႈ အတိမ္အနက္ကို လြယ္ကူစြာခန္႔မွန္းႏိုင္ေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဆရာၾကီးသမားၾကီးမ်ားမွ လူငယ္မ်ားကို စာဖတ္ၾကပါ၊ စာဖတ္ၾကပါဟု တြင္တြင္ေျပာဆိုေနၾကျခင္းျဖစ္ေလသည္။ မသိေသာသူမ်ား ေလက်ယ္က်ယ္ႏွင့္ ေျပာဆိုေနၾကျခင္းသည္ နားမလည္ေသာသူမ်ားအတြက္ အထင္ၾကီးစရာျဖစ္ေသာ္လည္း တတ္ကြ်မ္းနားလည္သူႏွင့္ ေတြ႔သည့္အခါ ရွက္ဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။ ပညာရည္ျပည့္၀ေသာသူမ်ားမွ ထိုသို႕ေသာသူႏွင့္ေတြ႕သည္ႏွင့္ ထိုသူသည္မည္ကဲ့သို႕ေသာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကိုပင္ သိကြ်မ္းျခင္းမရွိဘဲ ေျပာဆိုေနေၾကာင္းကို သိရွိခန္႔မွန္းႏိုင္ေလသည္။ ရပ္ကြက္ထဲကသာမာန္လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ ထိုသို႔ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ေနက အေၾကာင္းမဟုတ္ေပ။ ေနာက္လိုက္ပရိသတ္မ်ားေသာ ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ ရာထူးအာဏာရွိသူမ်ားသာ ထိုကဲ့သို႕ျဖစ္ေနပါက အႏၱရာယ္ၾကီးမားလွေပသည္။

အေျမာ္အျမင္ၾကီးမားထက္ျမက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလက္ေအာက္ရွိႏိုင္ငံမ်ားက ကမာၻပတ္ျပီး ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေနၾကခ်ိန္တြင္ မိမိႏိုင္ငံတြင္ေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္မီးက ဆက္လက္ေတာင္ေလာင္ေနဆဲပင္ျဖစ္ေလသည္။ အေမရိကအေပၚက်ေရာက္လာႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ေတြကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔အတြက္ အေမရိကန္စစ္စခန္းမ်ားက ကမာၻအႏွ႔ံ၊ အေမရိကသို႔ ေရနံသြယ္ယူရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေျဖာင့္ျဖဴးဖို႔အတြက္ (အေမရိကရဲ့ အၾကီးဆံုးေရနံ Company တစ္ခုရဲ့ ဥကၠဌတစ္ေယာက္ TED Talk မွာ ေျပာၾကားသြားတာပါ) အေမရိကန္စစ္သေဘၤာၾကီးမ်ားက ပင္လယ္ျပင္မွာ ရြက္လႊင့္လ်က္ရွိၾကေလသည္။ မိမိေျမေပၚသို႕ ရန္မေရာက္ခင္ကတည္းက သူတို႔ကေခ်မႈန္းဖို႔ ၾကိဳးစားၾကသည္။ မိမိေျမေပၚသို႕ေရာက္မွ ေခ်မႈန္းမည္ဆိုက ကိုယ့္အေျခခံအေဆာက္အဦးေတြ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမည္၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳး (အရပ္သားမ်ားပါ) မ်ား အသက္ဆံုးရႈံးၾကရမည္ကို မလိုလားေပ။ ထို႕ေၾကာင့္ ေငြဘယ္ေလာက္ကုန္ကုန္ အဖြဲ႔မ်ားကိုကမာၻအႏွ႔ံ ျဖန္႔က်က္ထားေလသည္။


ေမာင္မ်ိဳး (စက္မႈ)

ဒုတိယပိုင္းဆက္လက္ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။

No comments:

Post a Comment

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...