Monday, December 3, 2012

ေရွ႕သြားေနာက္လိုက္ညီၾကပါေစ


ျမန္မာစကားတြင္ ေရွ႕သြားေနာက္လိုက္ညီသည္ဆိုတာရွိသည္။ ဒီစကားလံုးေလးက အိမ္ေထာင္သည္လင္မယားႏွစ္ေယာက္ကို အဓိကထားရည္ညႊန္းကာ သံုးစြဲေလ့ရွိပါတယ္။ လင္နဲ႔မယားဟာ အိမ္တြင္းေရးမွာ၊ ရပ္ေရးရြာေရးမွာ၊ သာသနာေရး အစရွိသည္တို႔မွာ ႏွစ္ဦးသားမျငီးမျငဴ တက္ညီလက္ညီပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိတာကို ေဘးပတ္၀န္းက်င္ကလူေတြကေန အားရ၀မ္းသာျဖစ္လွလြန္းလို႔ ဒီလင္ဒီလင္မယားကေတာ့ ေရွ႕သြားေနာက္လိုက္ညီလိုက္တာဆိုျပီး ခ်ီးေျမွာက္တဲ့အေနနဲ႔၊ မုဒိတာပြားတဲ့အေနနဲ႔ ေျပာေလ့ဆိုေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ဒီလိုေျပာသံကိုၾကားလိုက္တာနဲ႔တင္ ၾကားရသူရဲ့စိတ္ထဲမွာလည္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ကာ ထိုလင္ထိုလင္မယားအေပၚလည္း ေလးစားခ်စ္ခင္စိတ္တို႔ ဆထက္တံပိုးတိုးလို႔လာေစပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အိမ္ေထာင္မိသားစုမ်ိဳးကို လူတိုင္းကေလးစားအားက်ေလ့ရွိၾကပါတယ္။

မိသားစုဆိုတာဟာ ေလာကလူမႈအဖြဲ႔အစည္းရဲ့ အေသးဆံုးအဖြဲ႔အစည္းေလးပါပဲ။ မိသားတစ္စု၊ ရပ္ကြက္တစ္ခု၊ ျမိဳ႕နယ္တစ္ခု၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံစသျဖင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေရွ႕သြားေနာက္လိုက္ညီတယ္ဆိုတဲ့စကားဟာ ေကာင္းမြန္စြာအက်ံဳး၀င္တယ္ဆိုတာကို ေတြ႔ရမွာပါ။ မိသားစုတစ္စုမွာ လင္နဲ႔မယားေရွ႕သြားေနာက္လိုက္ညီတယ္ဆိုရာမွာ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ အေတြးအေခၚ အသိဥာဏ္အဆင့္အတန္း တူညီမႈကေန တက္ညီလက္ညီလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုတဲ့ အက်ိဳးတရားေလးကိုျဖစ္ေပၚေစတာပါ။ ထိုအက်ိဳးတရားေၾကာင့္ပဲ လူဘံုဗိုလ္ပါအလယ္မွာ တင့္တယ္ျခင္းအျဖစ္ကုိေရာက္ရွိေစတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလိုအက်ိဳးတရားကိုျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ မိသားစု၀င္ေတြထဲမွာ အသိဥာဏ္ပညာအဆင့္အတန္း တန္းတူညီတူရွိျခင္းပါ။

မိသားစုတစ္စုကဲ့သို႔ပင္ ျမိဳ႕ရြာႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း လင္ႏွင့္မယားကဲ့သုိ႔ျဖစ္္ေနေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔သည္လည္း ေရွ႕သြားေနာက္လိုက္ညီဖို႔ အထူးပင္လိုအပ္လွပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး အစစအဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ေနာက္လိုက္ျဖစ္ေသာ တိုင္းသူျပည္သားတို႔၏ အေရးပါမႈဟာ မသိသာလွေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမရွိေသာ၊ အေျပာင္းအလဲကာလတြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ ေနာက္လိုက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ တိုင္းသူျပည္သားတို႔၏ အခန္းက႑သည္ အထူးပင္အေရးၾကီးလွေပသည္။ အမိႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး မ႑ိဳင္သံုးရပ္တည့္မတ္ဖို႔၊ အမိႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး အလားအလာေကာင္းဖို႔ ၊ အမိႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ဖို႔ ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ေပးေရးသည္ ထိုတိုင္းသူျပည္သားတို႔၏ လက္၀ယ္တြင္ရွိေလသည္။

ထိုသို႔အမိႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ ပထမဦးစြာ တိုင္းသူျပည္သားတို႔က မိမိတို႔တြင္တာ၀န္ရွိသည္ဟူေသာ တာ၀န္သိစိတ္ရွိရေပမည္။ ထိုကဲ့သို႔ တာ၀န္သိစိတ္အေရးၾကီးလွသလို ေနာက္ထပ္အေရးအၾကီးဆံုးတစ္ခုမွာ ဥာဏ္ပညာအသိစိတ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ တာ၀န္သိသိျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကေသာ္လည္း ဥာဏ္မပါပါက တက္မပါေသာေလွကဲ့သို႔ျဖစ္တတ္ေလသည္။ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔၏ အသိဥာဏ္ပညာနိမ္႔က်ေနပါက ေဘးမွေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္သူတို႔၏ေနာက္သို႔ အလြယ္တကူပါသြားတတ္ေပသည္။

တိုင္းေရးျပည္ေရးဟူသည္မွာ နက္နဲသိမ္ေမြ႔ေသာသေဘာရွိေလသည္။ အေပၚယံအခင္းအက်င္းမ်ားကုိ ျမင္ရုံျဖင့္အလြယ္တကူဆံုးျဖတ္သင့္သည္ မဟုတ္ေပ။ ျပသနာရပ္တစ္ခုကိုေျဖရွင္းရာတြင္ ယင္းျပသနာရပ္ျဖစ္ေပၚရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို သိရွိဖို႔လိုေပသည္။ ျပသနာရပ္မ်ား၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာသိရွိျခင္းမရွိဘဲ ေကာင္းသည္ဆိုးသည္ ေျပာဆိုေနၾကျခင္းသည္ ေကာင္းေသာအရာမဟုတ္ေပ။ အမွန္တရားႏွင့္ ေသြဖယ္ဖို႔မ်ားေလသည္။ ထို႔ျပင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အဓိကအႏွစ္သာရတစ္ခုမွာ မိမိလိုခ်င္ေသာေခါင္းေဆာင္ကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ယူျခင္းျဖစ္ေလသည္။
ျမန္မာ့သမိုင္း၊ ကမာၻ႕သမိုင္းကိုၾကည့္လိုက္လ်င္ မေရာက္သင့္ေသာလူလက္ထဲသို႔ အာဏာက်ေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုင္းသူျပည္သား၊ ကမာၻသူကမာၻသားတို႔ အတိဒုကၵအၾကီးအက်ယ္ေရာက္ခဲ့ၾကရေလသည္။

တေလာကဖတ္ရႈေနမိခဲ့ေသာ ABSDF ေက်ာင္းသားမ်ားအသင္းရဲ့ ပါေဂ်ာင္လူသတ္မႈၾကီးေတြကို ေတြ႔ရဖတ္ရတာလည္း အထူးပင္စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရေလသည္။ မေရာက္သင့္ေသာလူလက္ထဲသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ေရာက္ရွိသြားျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားပင္။ ျမန္မာတို႔၏ စိတ္ေနသေဘာထားသည္ မိမိကိုယ္က်ိဳးစီးပြားမထိခိုက္က မသိလိုက္မသိဘာသာေနတတ္ၾကေလသည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က မျဖစ္သင့္ေသာအရာကို မျဖစ္သင့္ဘူးဟုေျပာေနလ်င္ပင္ ေနာက္ကေနလိုက္ေလ့မရွိေပ။
အတၱသမားတို႔က ေရတိုကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားကိုၾကည့္ကာ ငါ့လည္းဘာမွျဖစ္တာမွမဟုတ္ပဲဟူ၍၎၊ သေဘာေကာင္းမေနာေကာင္းသည္ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကိုအထင္ရွိသူတို႔က ဒါကေတာ့ဒီလိုနဲ႔ ျပီးသြားမွာပါပဲဟူ၍၎ ရေသ့စိတ္ေျဖကာ ျပသနာတစ္ခုမၾကီးပြားခင္မွာ တားဆီးရေကာင္းမွန္းမသိပဲ မသိလုိက္မသိဘာသာ ေနၾကေလေတာ့သည္။ ေနာက္ဆံုး အားလံုးဒုကၡေရာက္ၾကမွသာလ်င္ ေနာင္တၾကီးစြာရၾကလ်က္ အဲ့ဒီတုန္းက ဘယ္ဟာကိုဘယ္သူကန္႔ကြက္ေနတုန္းက ငါလည္းကန္႔ကြက္လိုက္ရင္ ဒါမ်ိဳးေတြျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူးဆိုျပီး ေနာင္တၾကီးစြာရၾကေလေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သမိုင္းကိုသင္ၾကရမည္.. အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မအရေအာင္လို႔ဟုဆိုေသာ ပညာအေက်ာ္ျမန္မာသမိုင္းပါေမာကၡၾကီး၏ စကားကဲ့သို႔ပင္ မိ္မိသူတစ္ပါးျဖတ္သန္းခဲ့ၾကေသာ သမိုင္းအေတြ႔အၾကံဳတို႔ကို လက္လွမ္းမီသမ်ွ ဖတ္ရႈေလ့လာကာ သူတစ္ပါးတို႔မွားခဲ့ေသာ အမွားမ်ိဳးကို မိမိတို႔ထပ္မံမက်ဴးလြန္မိေစရန္၊ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစရန္ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္ရေပမည္။ သူမ်ားေယာင္တိုင္းလိုက္မေယာင္မိဖို႔က Transition period ဟုေခၚဆိုေသာ အေျပာင္းအလဲကာလမ်ိဳးတြင္ လြန္စြာအေရးၾကီးေပသည္။ မိမိႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး အစဥ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္သြားႏိုင္ရန္မွာ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတို႔၏ အသိဥာဏ္အဆင့္အတန္းေပၚတြင္ တိုက္ရိုက္တည္မွီေနေလသည္။ အထက္တြင္ဆိုခဲ့သလို မိသားစုတစ္စုတြင္ လင္ႏွင့္မယားေရွ႕သြားေနာက္လိုက္ညီပါက အမ်ားတကာတို႔၏ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုခံရလ်က္ လူဘံုဗိုလ္ပါအလယ္တြင္ တင့္တယ္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ (အုပ္ခ်ဳပ္သူ)ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားတို႔ ေရွ႕သြားေနာက္လိုက္ညီမွသာလ်င္ ကမာၻေပၚတြင္ ၀င့္၀င့္ထည္ထည္ႏွင့္ေနႏိုင္ေသာ၊ အမ်ားေလးစားရေသာႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ေလသည္။

ေမာင္မ်ိဳး(စက္မႈ)






No comments:

Post a Comment

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...