Friday, January 25, 2013

ေလေၾကာင္းသြားလာေရး အႏၱရာယ္ကင္းေဘးရွင္းေစဖို႔ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာေသာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာကို ကမာၻတစ္၀ွမ္းက မ်က္စိက်ေနၾကေလသည္။ ကမာၻေက်ာ္ Forbes မဂ
ၢဇင္းၾကီးမွလည္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ရဲ့ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးမႈအျမန္ဆံုးဟာ ျမန္မာ၊ မြန္ဂိုလီးယားႏွင့္ ယူေအအီး ႏိုင္ငံတို႔ျဖစ္မယ္လို႔ ေဟာကိန္းထုတ္ထားျပီး၊ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္ကိုသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏုိင္ငံကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ိဳး မုခ်ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သကာရည္ထပ္ေလာင္းထားပါေသးတယ္။

ယခုကဲ့သို႔ စီးပြားေရးဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္ၾကီးတြင္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာ ျမန္ဆန္လြယ္ကူစြာ ကူးလူးသြားလာႏိုင္ေရးသည္ ၂၁ ရာစု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ရျခင္း၏ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ သန္းၾကြယ္သူေဌးမ်ားသည္ ကမာၻအႏွံ႔သို႔ အခ်ိန္မေရြး ေျခဆန္႔ႏိုင္ရန္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ားပင္ ထားရွိေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြားမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ခရီးသြားလာေရး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္အတြက္ ေလေၾကာင္းခရီးသြားလုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့ပါတယ္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ပု
ၢလိက ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား အျပိဳင္အဆိုင္ တည္ေထာင္လာၾကပါတယ္။ 

ယင္းသို႔ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေသာ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း ခရီးသြားပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ စိတ္ခ်ရမႈအေပၚမွာေတာ့ ဟဲဟိုးေလဆိပ္ ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈဟာ သံသယပြားစရာေတြ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သက္တမ္းႏု ေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခုမွ ေလယာဥ္ေမာင္၊မယ္မ်ား၏ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ေသေၾကဒဏ္ရာရမႈ နည္းပါးခဲ့တာကေတာ့ ခ်ီးက်ဴးစရာေကာင္းလွပါတယ္။  ေလေၾကာင္းခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုက္ပါလာေသာ ခရီးသည္မ်ား၏ အသက္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးသည္ ပထမဦးစားေပး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္တစ္ခု အႏၱာရာယ္ကင္း ေဘးရွင္းေစဖို႔အတြက္ဆိုလ်ွင္ ဂရုစိုက္လိုက္နာရမည့္ အေၾကာင္းအျခင္းမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာရွိပါတယ္။


ေလယာဥ္မႈး၏အခန္းက႑


ေလယာဥ္ေပၚတြင္ လုိက္ပါလာေသာ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္တို႔သည္ ေလယာဥ္၏ အခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ေလယာဥ္မႉးတို႔၏ လက္၀ယ္တြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ပံုအပ္ထားရေလသည္။ ေလယာဥ္မႉးတစ္ေယာက္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို အခ်ိိန္ေျမာက္မ်ားစြာယူကာ ခက္ခက္ခဲခဲ သင္ၾကားေလ့လာထားျပီးျဖစ္သည့္အတြက္ အထူးေျပာစရာ လိုမည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္လည္း လူသားတိုင္း အမွားႏွင့္ မကင္းႏိုင္ေပ။ အထူးသျဖင့္ အခက္အခဲႏွင့္ ၾကံဳဆံုလာသည့္အခါ အမွားမွားအယြင္းယြင္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေလယာဥ္မႉးတစ္ေယာက္အတြက္ ေသးငယ္ေသာ အမွားတစ္ခုသည္ လိုက္ပါလာေသာ ခရီးသည္မ်ား၏ အသက္အႏၱရာယ္ကို ျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္စြမ္း ရွိသည္ကို အျမဲတမ္းႏွလံုးမူကာ၊ အထူးသတိ ၀ိရိယရွိသင့္ပါတယ္။ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းဖို႔ မသင့္ေတာ္က မပ်ံသန္းျခင္း၊ ဆင္းသက္ရမည့္ ေလယာဥ္ကြင္းသည္ ရာသီဥတုဆိုးရြားကာ ဆင္းဖို႔မသင့္ေတာ္ကလည္း ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္သင့္က လွည့္သင့္သည္ဟု ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုးျဖတ္သင့္ပါတယ္။

ေလေၾကာင္းလမ္းျပစနစ္မ်ား

ေလယာဥ္ပ်ံသန္းျခင္းသည္ တျခားယာဥ္မ်ားကဲ့သို႕ မ်က္စိျဖင့္ျမင္ေနရေသာ လမ္းေပၚတြင္ ေမာင္းႏွင္ေနျခင္းမဟုတ္ေပ။ ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းႏွင္ရာတြင္ လမ္းတစ္ေလ်ွာက္ရွိ လမ္းညႊန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား၊ အႏၱရာယ္သတိေပးဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို မိမိ၏မ်က္စိျဖင့္ၾကည့္ကာ အသာအယာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေလယာဥ္တစ္စီးအတြက္ေတာ့ ထိုကဲ့သို႔ မိမိလမ္းေၾကာင္းမွန္ကို သိရွိရန္အတြက္ ေလေၾကာင္းလမ္းျပစနစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အားကိုးကာ ပ်ံသန္းၾကရပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေလေၾကာင္းအီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ားေခတ္မီေနေစေရးသည္ ေလေၾကာင္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးအတြက္ အထူးအေရးၾကီး လွပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ဟဲဟိုးေလဆိပ္သည္ Non-Directional Beacon (NDB) ေလေၾကာင္းလမ္းျပစနစ္ကိုသာ တပ္ဆင္အသံုးျပဳထားေသာ ေလဆိပ္ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားေခတ္မီေသာ Instrument Landing System (ILS) ေလေၾကာင္းလမ္းျပစနစ္မရွိေပ။ NDB စနစ္သည္ အကုန္အက်သက္သာသျဖင့္ ေလဆိပ္ငယ္မ်ားတြင္ အသံုးမ်ားေသာ္လည္း ထိုစနစ္သည္ ပတ္၀န္းက်င္ ေတာေတာင္အေနအထား၊ ရာသီဥတု အေျခအေန၊ မိုဘိုင္းဖုန္းကဲ့သို႔ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ လ်ွပ္စစ္လႈိင္းမ်ားက ပိုင္းေလာ့မ်ား အားထားရေသာ Automatic Direction Finder ကို အလြယ္တကူ ဒုကၡေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မျမင္ရသည့္အခါ၊ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းကို မျမင္ရသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ ILS စနစ္ကို အသံုးျပဳကာ ေလယာဥ္ဆင္းသက္ျခင္းကသာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေပမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ILS စနစ္တပ္ဆင္ထားေသာ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းကို တိတိက်က် ခ်ဥ္းကပ္ဆင္းသက္ႏိုင္ေသာ ေျပးလမ္း (Precision Approach Runway) ဟုေခၚျပီး NDB စနစ္ကိုသာ တပ္ဆင္ထားေသာ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းကိုေတာ့ တိက်ေသခ်ာမႈမရွိဘဲ ခ်ဥ္းကပ္ဆင္းသက္ႏိုင္ေသာ  ေျပးလမ္း (Non-Precision Approach Runway) ဟုေခၚပါတယ္။ ဟဲဟိုးေလယာဥ္ ပ်က္က်ခ်ိန္တြင္ ျမဴမ်ားဆိုင္းေနသည္ကို ေထာက္ျခင္းအားျဖင့္ ထိုေလယာဥ္ေျပးလမ္းတြင္ NDB စနစ္ကိုသာ အသံုးျပဳထားျခင္းဟာ ေလယာဥ္ပ်က္က်ရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိပါတယ္။

ခရီးသည္မ်ား၏ အသိပညာေရခ်ိန္

ကားစီးရာတြင္ ခါးပတ္ပတ္ရသကဲ့သို႔ ေလယာဥ္စီးရာတြင္လည္း ခါးပတ္ကို ေသခ်ာစနစ္တက် ကိုယ္တြင္ပတ္ထားရပါမယ္။ ေလယာဥ္ပ်က္က်ျခင္းမ်ားတြင္ အသက္ဆံုးရႈံးရသူအမ်ားစုသည္ မိမိတို႔၏ခါးပတ္မ်ားကို မပတ္ပဲ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ေနေသာသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ေလယာဥ္ေပၚသို႔ ခြင့္ျပဳထားေသာ အေလးခ်ိန္အတိုင္းသာ မိမိတို႔ပစၥည္းမ်ားအား သယ္ေဆာင္ျခင္းသည္လည္း အထူးအေရးၾကီးလွပါတယ္။ ေလယာဥ္တစ္စီးသည္ ဒီဇိုင္းစတင္စဥ္းစားစဥ္ကတည္းက အသံုးျပဳမည့္ အင္ဂ်င္၊ ေတာင္ပံအရြယ္အစားေပၚမူတည္၍ အေလးခ်ိန္ မည္မ်ွသာ တင္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ကို အတိအက်တြက္ခ်က္ ထားျပီးျဖစ္သျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အေလးခ်ိန္ထက္ ပိုမတင္သင့္ေပ။

ထို႔အျပင္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေလယာဥ္ေပၚသို႔ တင္ေဆာင္ရန္ ၾကိဳးစားျခင္းမွလည္း ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ ကမာၻေက်ာ္စက္မႈတကၠသိုလ္ၾကီးျဖစ္ေသာ M.I.T သည္ပင္လ်င္ လစ္သယမ္ဘက္ထရီမ်ားပါေသာ လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေသခ်ာအသိမေပးပဲ တင္ေဆာင္မိျခင္းအတြက္ ဒဏ္ရိုက္ခံရေသာ အျဖစ္အပ်က္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ခရီးသည္မ်ား စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈအမ်ားဆံုးမွာ ေခတ္မီလူသံုး အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားကို မပိတ္ျခင္း၊ ဆဲလ္ဖုန္းမ်ားကို ေလေၾကာင္းအီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္ေသာ လႈိင္းမ်ားမထုတ္လႊင့္ႏိုင္ေစရန္ Airplane mode တြင္ ထားရွိမႈ မရွိျခင္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔ ေလယာဥ္မႉးမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ အလုပ္လုပ္ေနမွသာလ်ွင္ မိမိတို႔လမ္းေၾကာင္းကို ေသခ်ာစြာ ျမင္ႏိုင္၊ ပ်ံသန္းႏိုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ အတူပူးေပါင္းပါ၀င္ကာ စည္းကမ္းလိုက္နာသင့္ေပသည္။

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား


ေလေၾကာင္းသြားလာေရး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားမ်ားအေနနဲ႔ ဘယ္ႏိုင္ငံက ေလေၾကာင္းလိုင္းေတြဟာ ပိုျပီးစိတ္ခ်ရသလဲဆိုတာမ်ိဳးကို အလြယ္တကူ ရွာေဖြၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ခရီးသြားေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ၾကီးျဖစ္တဲ့ International Civil Aviation Organization (ICAO) ရဲ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ကိုက္ညီပါက လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ အဆင့္ ၁ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးျပီး၊ ကိုက္ညီမႈမရွိပါက အဆင့္ ၂ အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးပါတယ္။


တျခားအဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔ International Air Transport Association (IATA) အေနနဲ႔လည္း ကိုယ္ပိုင္စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိကာ အဖြဲ႔၀င္ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားကို စစ္ေဆးေလ့ရွိပါတယ္။ IATA အဖြဲ႔၀င္ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားဟာျဖင့္ တျခားေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားထက္ အႏၱရာယ္ကင္း ေဘးရွင္းတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢ (EU) ကေတာ့ သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ ေလေၾကာင္းလိုင္း ၂၈၀ ေက်ာ္ကို EU ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ပ်ံသန္းခြင့္ ပိတ္ပင္သည္အထိ အေရးယူထားပါတယ္။ 


ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနနဲ႔ ေလေၾကာင္းအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ေလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခုခ်င္းအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သည္မဟုတ္ပဲ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္သာ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္လည္း ခရီးသြားလာျပည္သူမ်ား၏ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မည္၊ မည္သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းသင့္သည္၊ မည္သို႔ေသာ ျပည္တြင္းရွိ တကၠသိုလ္၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မည္ အစရွိသည္တို႔ကို စတင္စဥ္းစားကာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ေသာအခ်ိန္အခါပဲျဖစ္ပါတယ္။


ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား


ေလေၾကာင္းျဖင့္ ခရီးသြားလာျခင္းသည္ ယခင္က လူကံုထံအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ လူမ်ားအတြက္သာျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္မူ လူသားတိုင္း မျဖစ္မေန အသံုးျပဳရမည့္ ခရီးသြားလာမႈ ပံုစံတစ္ရပ္ျဖစ္လာေပျပီ။ ေလေၾကာင္းခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ပက္သက္လ်ွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊သားတို႔ အေနျဖင့္ အသိပညာပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနမည္မွာ ဧကန္ျဖစ္ပါတယ္။


ေလယာဥ္လို္က္ပါစီးနင္းက လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား၊ မေတာ္တဆ ေလယာဥ္ပ်က္က်ပါက အေရးေပၚေရဒီယိုလႈိင္းကို မည္သို႔ဖြင့္ရမည္၊ ေလယာဥ္ႏွင့္ ေ၀းရာသို႔သြားကာ အကူအညီ ရွာသင့္မရွာသင့္ စသည္တို႔ကဲ့သို႔ အေျခခံ သိရွိသင့္သည္မ်ားကို အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္အသီးသီးသို႕ သြားေရာက္ကာ သရုပ္ျပရွင္းလင္းေျပာၾကား ပညာေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူမ်ားလည္း အသိပညာရသကဲ့သို႔ မိမိတို႔ေလေၾကာင္းလို္င္းအားလည္း တီဗြီမွာေၾကာ္ျငာတာထက္ ပိုမိုထိေရာက္ သက္သာေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေၾကာ္ျငာျပီးသား ျဖစ္သြားေပမည္။ 


ထိုကဲ့သို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိႏိုင္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို က႑အသီးသီးတြင္ ၾကိဳးစားကာ ပံုေဖာ္သင့္ေပသည္။ ျမန္မာ့ပညာေရး တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း အစိုးရတစ္ဦးတည္းကသာ ၾကိဳးစားေနရုံျဖင့္ မလံုေလာက္ေပ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွ မည္ကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ကို နည္းလမ္းရွာကာ အတူတကြ ၾကိဳးစားသင့္ေပသည္။


ဆိုင္း၀ိုင္းတစ္၀ိုင္းေကာင္းဖို႔ တူရိယာပညာရွင္ေျမာက္မ်ားစြာ တက္ညီလက္ညီ၊ အေပးအယူမ်ွမ်ွ ပါ၀င္တီးခတ္ရသကဲ့သို႔ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေစေရး၊ ျမန္မာ့ပညာေရး စီးပြားေရးျပန္လည္ ဦးေမာ့လာဖို႔အတြက္ ေငြရွင္၊ေၾကးရွင္၊ ပညာရွင္မ်ားစြာ လိုအပ္သျဖင့္ အားလံုး၀ိုင္း၀န္း ၾကိဳးစားေပးၾကဖို႔လိုအပ္လွေပသည္။ေမာင္မ်ိဳး(စက္မႈ)

The Voice Weekly
Vol. 9, No. 4

No comments:

Post a Comment

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...