Monday, December 30, 2013

ကမာၻ႕စီးပြားေရး အင္အားၾကီးႏိုင္ငံျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ကုိရီးယားႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး

ယေန႔ကမာၻတစ္လႊား ဘယ္ေနရာသြားသြား  မျမင္ခ်င္အဆံုးျမင္ေနရမွာကေတာ့ ကိုရီးယားကုမၸဏီတို႔၏ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ လူေနအိမ္ခန္းထဲသို႔ ၀င္ၾကည့္လိုက္ျပန္လ်ွင္ လည္း SAMSUNG Aircon, TV, Refrigerator  တို႔ကို ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ လူေတြအာရုံခံစားကာ အပန္းေျဖၾကည့္ရႈေနသည္မွာေတာ့ ကိုရီးယားကားပင္ ျဖစ္ေလသည္။ ယခင္က နာမည္ပင္ၾကားခဲ့ဖူးျခင္းမရွိေသာ SAMSUNG mobile phone မ်ားက ကမာၻေက်ာ္ေနသည္။ ယခင္ အိမ္တြင္ရွိေနေသာ SONY လ်ွပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ေနရာမွာ SAMSUNG ပစၥည္းတို႔က ေနရာ၀င္ယူ ကုန္ၾကေလသည္။


မၾကာေသးေသာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုႏွစ္ခုအတြင္းမွာ ကမာၻ႔စီးပြားေရး မ်က္ႏွာစာတိုင္း လိုလိုတြင္ ေအာင္ပြဲဆင္လာေသာ ကိုရီးယားလူမ်ိဳးတို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈေသာ့ခ်က္ကို လူသားတိုင္း သိခ်င္လွသလို၊ မိမိတို႔ဘ၀တိုးတက္ဖို႔၊ ထို႔ထက္ပိုျပီးေျပာရမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ျပန္လည္အသံုးခ်လိုၾကေလသည္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္း လြတ္လပ္ေရးရေသာ ႏိုင္ငံေလးတစ္ခု၊ လြတ္လပ္ျပီးလ်ွင္ျပီးခ်င္း မိမိႏိုင္ငံကဲ့သို႔ပင္ ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ေလာင္ခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံ၊ ယင္းတို႔စားစရာပင္ မရွိသျဖင့္ ၁၉၆၀ တ၀ိုက္မွာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက သူတို႔စားဖို႔အတြက္ ဆန္ေတြပင္ တင္ပို႔ လႉဒါန္းခဲ့ရတဲ့ ႏိုင္ငံေလးတစ္ခုဟာ ခုဆိုရင္ကမာၻ႔စီးပြားေရး အင္အားၾကီးႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေပျပီ။

 ဒီလို သမိုင္းအစဥ္အလာတူညီခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံတစ္ခု ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္သို႔ မည္ကဲ့သို႔ေလ်ွာက္လွမ္းခဲ့သနည္းဆိုသည္ကို လတ္တေလာ တံခါးဖြင့္စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးလိုက္ျပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အေလးထားသင္ယူရမည္ျဖစ္ေလသည္။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို ကမာၻ႔ထိပ္တန္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တြန္းပို႔ေပးလိုက္သည္မွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး႑မဟုတ္၊ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားမဟုတ္၊ တိုင္းျပည္၏ ကမာၻ႔အဆင့္မီ စက္မႈထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသာ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုသို႔ေသာ ကမာၻ႕အဆင့္မီ စက္မႈထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္မွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဆိုေသာ္.. ပညာျဖစ္သည္ ဟူေသာ အေျဖတစ္ခုသာ ရွိေလသည္။

    စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္တည္း ပညာေရး ျမွင့္တင္ေရးကိုလည္း ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေလသည္။ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ အစိုးရက ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပင္ပ ပုဂၢလိက ပညာေရးကိုလည္း အားေပးခဲ့ေလသည္။ အႏွစ္ေလးငါးဆယ္ခန္႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ပညာေရးက ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈ အသီးအပြင့္မ်ားကို ရယူေပးႏိုင္ျပီျဖစ္ေလသည္။

အၿပိဳင္အဆိုင္ ပညာေရး

ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ မူလတန္းပညာေရးမွစတင္ျပီး ျပိဳင္ဆိုင္မႈလြန္စြာျပင္းထန္လွသည္။ မိမိတို႔ သားသမီးမ်ား နာမည္ၾကီး ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ခြင္႔ရရွိေရးအတြက္ မိဘမ်ားအျပိဳင္အဆုိင္ ၾကိဳးစားၾကေလသည္။ ထိုသို႔ မိဘမ်ား၏ ျပိဳင္ဆိုင္လိုစိတ္မ်ားေၾကာင့္ သားသမီးမ်ားသည္ ငယ္စဥ္ကပင္ အျပိဳင္အဆိုင္စိတ္တို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ရေလသည္။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းအရြယ္ကပင္ စာၾကည့္တုိက္သို႔သြားေသာ အေလ့ရွိသည္။ တခ်ိဳ႕ေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ နံနက္ေစာေစာပင္ထကာ ေက်ာင္းမတက္မီအခ်ိန္တြင္ စာၾကည့္တိုက္သို႔ သြားေရာက္ကာ စာဖတ္ၾကေလသည္။
ေက်ာင္းကဆင္းသည္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ၊ အသံုးခ်သခ်ၤာ၊ ရူပေဗဒ စသည္တို႔ကဲ့သို႕ေသာ သင္တန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾကေလသည္။ ကိုရီးယားမွ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္၏ ေန႔စဥ္အခ်ိန္ ဇယားသည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံကို ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အရွိန္ရေအာင္ တြန္းတင္ေသာ ကာလတြင္ မေျပာသာေသာ္လည္း ယခုလိုအရွိန္တစ္ခုရလာေသာ အေနအထားတြင္ ကေလးမ်ားကို ေပါ့ေပါ့ပါးပါးႏွင့္ တီထြင္မႈ အသားေပးေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးကို ၾကိဳးစားပံုေဖာ္သင့္ေပသည္။

ကာယႏွင့္ဥာဏမ်ွဖို႔

ကေလးမ်ား၏ ကိုယ္ခႏၵာၾကံ့ခိုင္ေရးအတြက္ ကာယေလ့က်င့္ခန္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ပင္ နားလည္တတ္ကြ်မ္းေသာဆရာမ်ား၏ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈျဖင့္ တက္တက္ၾကြၾကြ လုပ္ေဆာင္ၾကေလသည္။ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းအလိုက္ အားကစားအသင္းမ်ား (ဥပမာ-ေဘ့စ္ေဘာအသင္း၊ ေဘာလံုးအသင္း) ရွိၾကျပီး နည္းစနစ္တက် ေလ့က်င့္ေပးေလ့ရွိေလသည္။ ထိုသို႔ ငယ္စဥ္ကပင္ အားကစားေလ့က်င့္ခန္းမ်ား လုပ္ေပးေသာေၾကာင့္လည္း ယခုမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားသည္ လူၾကီးမ်ားထက္ ပိုမိုသန္မာထြားၾကိဳင္းၾကေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အရြယ္ႏွင့္မလိုက္ေအာင္ ကိုယ္ခႏၶာက်န္းမာၾကံ့ခိုင္လာၾကသလို တစ္ဘက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံ၏လိင္ကိစၥပြင့္လင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ အလွအပအလြန္အမင္းမက္ေမာျခင္း၊ အရြယ္မေရာက္ခင္ လိင္ကိစၥက်ဴးလြန္ၾကျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေလသည္။ Ministry of Gender Equality and Family မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ တရား၀င္စစ္တမ္းမ်ားအရ အထက္တန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၈.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ဟာ လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳျပီးၾကျပီလို႔ဆိုပါတယ္။ ထို႔ျပင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အုပ္စုဖြဲ႔အႏိုင္က်င့္ျခင္းမ်ားကလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုင္တြယ္သင့္ေသာ ျပသနာရပ္မ်ားျဖစ္ေလသည္။

အဂၤလိပ္စာ

တခ်ိဳ႕ေသာ ေခတ္အျမင္ရွိျပီး တတ္စြမ္းႏိုင္ေသာ မိဘတို႔ကေတာ့ ၎တို႔၏သားသမီးမ်ားကို ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ စိတ္၀င္စားေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ သင္ၾကားျပသေပးေသာ သခ်ၤာသင္တန္းမ်ား၊ ရိုေဘာ့ကေလးမ်ား ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ တည္ေဆာက္ရေသာ သင္တန္းေလးမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ၾကေလသည္။ ကိုရီးယားကေလးမ်ား၏ အားသာခ်က္တစ္ခုမွာ ယခင္လူၾကီးမ်ားတြင္ မျမင္မေတြ႔ရေသာ အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြး ရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ယခင္က အေမရိကတြင္ႏွစ္မ်ားစြာ ပညာသင္ၾကားျပီး ျပန္လာေသာ လူၾကီးမ်ားထက္ ယခုမူလတန္းမွ ကေလးမ်ား၏ အဂၤလိပ္စကားေျပာႏိုင္စြမ္းသည္ ပို၍ျမင့္မား ေလသည္။ ဂ်ပန္ကို အစစယွဥ္ျပိဳင္တတ္ေသာ ကိုရီးယားတို႔သည္ မိမိစာမွမိမိစာ ျဖစ္ေနေသာ ဂ်ပန္မ်ားထက္ အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးတြင္ ႏွာတဖ်ားသာေတာ့မည္ ျဖစ္ေလသည္။ ကိုရီးယားကေလးငယ္မ်ား၏ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အဓိကအေရးအၾကီးဆံုးအလုပ္တစ္ခုမွာ Native Speaker မ်ား ကိုယ္တိုင္သင္ၾကားျပသေပးေသာ အဂၤလိပ္စကားေျပာသင္တန္း တက္ေရာက္ေရးပင္ျဖစ္သည္။
အထက္တန္းေအာင္ျမင္ျပီးပါက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေကာင္းမ်ား ၀င္ေရာက္ခြင့္ရေရးအတြက္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ အသည္းအသန္ၾကိဳးစားၾကရျပန္သည္။ ထိုသို႕လ်င္ အဆင့္ဆင့္က်ားကုတ္က်ားခဲ ၾကိဳးစားၾကရေသာ ကိုရီးယားတို႔အတြက္ ‘ပါလိ ပါလိ’ ျမန္ျမန္လုပ္ဟူေသာ စကားကို လက္ကိုင္ထားကာ ဘ၀ကိုျဖတ္သန္းၾကေလသည္။

ကမာၻ႔မေပ်ာ္ရႊင္ဆံုးကေလးငယ္မ်ား

တျခားႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွလို၊ အာဖရိကလိုႏိုင္ငံငယ္မ်ားမွ ကေလးမ်ားအတြက္ေတာ့ အစစေရွ႕တန္းေရာက္ေနျပီး၊ ေခတ္ေပၚပစၥည္းအစံုအလင္ကိုင္စြဲထားေသာ ကိုရီးယားကေလးငယ္မ်ားကို အားက်ၾကမည္မွာမလြဲပင္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္တမ္းမ်ားအရေတာ့ ကိုရီးယားကေလးငယ္မ်ား၏ဘ၀ဟာ သနားစရာေကာင္းလွေပသည္။ အဖြဲ႔၀င္ ၃၄ ႏိုင္ငံပါ၀င္ေသာ OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကိုရီးယားကေလးငယ္မ်ား၏ ရုပ္၀တၳဳပစၥည္း ျပည့္စံုမႈအေပၚေက်နပ္မႈမွာ နံပါတ္ ၄ ေနရာတြင္ ရွိေသာ္လည္း စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္မႈတြင္မူ ေအာက္ဆံုးအဆင့္တြင္သာ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ကိုရီးယားႏိုင္ငံ Yonsei တကၠသိုလ္မွျပဳလုပ္ေသာ သုေတသနမွတ္တမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပေနေပသည္။
၂၀၁၀ တြင္ျပဳလုပ္ထားေသာ သုေတသနစစ္တမ္းတစ္ခုအရ ကိုရီးယားတြင္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း လူငယ္တစ္ဦးေန႔စဥ္ မိမိကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္ၾကေၾကာင္းျပသထားပါတယ္။ ဒီစာရင္းမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းၾကံရာမွာ မေအာင္ျမင္တဲ့သူေတြကိုေတာင္ ထည့္တြက္မထားဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီလိုေသေၾကာင္းၾကံစည္ၾကရတာဟာ မိဘမ်ား၏ သားသမီးမ်ားအေပၚ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ျမင့္မားျပီး  ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ ေက်ာင္းတြင္အႏိုင္က်င့္ခံရမႈစသည့္ လူမႈေရးျပသနာမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

(ကိုရိးယား-ယိမ္းႏြဲ႔ေနေသာ ေရာင္စံုၾကာစာအုပ္မွ)

No comments:

Post a Comment

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...