Monday, October 9, 2017

A LOOK BACK (သမင္လည္ျပန္)

2nd March 2017
ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ေရာက္တာဟာ ခုဆို ၃ ႏွစ္တိတိျပည့္ပါျပီ။ တကယ္ေတာ့ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ အျမဲတမ္း workdone ကို တြက္ခ်က္ေနတတ္သူ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီ ၃ ႏွစ္ျပည့္တာကို သတိထားမိခ်ိန္မွာေတာ့ ထိတ္လန္႔သြားမိတာအမွန္ပင္။ ၃ ႏွစ္အတြင္း ျပီးေျမာက္ေသာ အလုပ္ကို ေျပာပါဆိုမူ ဘာမွ မယ္မယ္ရရမရွိလွ။ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသားတခ်ိဳ႕ အဆင္ေျပေျပ ဘြဲ႔ရသြားသည္။ ပညာသင္ဆု တစ္ေယာက္ရသည္။ တျခားေသာ စာလာေမးတတ္ေသာ ဘြဲ႔ၾကိဳေက်ာင္းသားေလးမ်ား အနည္းငယ္၊ တျခားေသာ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသားအနည္းငယ္ကို ကူညီႏိုင္တာေလာက္ပဲရွိသည္။ လြန္ခဲ့တဲ့ သံုးႏွစ္တာကာလကေတာ့ အသစ္စက္စက္ ဘြဲ႔ရတစ္ဦး၊ ျပည္ပက ကိုယ့္ဆရာကို ကြ်န္ေတာ္က ကြ်န္ေတာ့္ႏိုင္ငံအတြက္ပဲ အလုပ္လုပ္ခ်င္တာပါလို႔ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ေျပာျပီး အိမ္ျပန္လာခဲ့သူတစ္ေယာက္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ရူးတယ္လို႔ေျပာၾက၊ မိဘက ျငိဳျငင္ႏွင့္ ေလာကဒဏ္မ်ိဳးစံုကို ခါးစည္းခံရသည္။ ယခုလို သံုးႏွစ္ ျပည့္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာျပည္ ပညာေရးကို စိတ္၀င္စားသူေတြ၊ ျပည္ပမွာ ပညာသင္ၾကားေနၾကျပီး အမိေျမကို အကဲခတ္ေနသူေတြအတြက္ အက်ိဳးတစ္စံုတစ္ရာရွိေစရန္အလို႔ငွာ လက္ရွိပညာေရးကို ကိုယ္ေတြ႔ၾကံဳေနရတာေတြကို အေျခခံကာ သံုးသပ္ခ်က္ေရးသားဖို႔ ဆံုးျဖတ္မိကာ ဒီစာကို ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု သံုးသပ္ခ်က္သည္ အမ်ားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ရည္ရြယ္ေသာ စိတ္ရင္းအမွန္ျဖင့္သာ ေရးသားျခင္းျဖစ္ျပီး တခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေျပာထားျခင္းမ်ားသည္လည္း ျမင္သာေအာင္သာ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ျပီး တစ္စံုတစ္ဦးအား နစ္နာလိုစိတ္မရွိေၾကာင္း ပြင့္လင္းစြာ ၀န္ခံပါရေစ။

ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသိုလ္

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေသာ ထိုတကၠသိုလ္သည္ အျပင္လူတစ္ဦးအေနႏွင့္ ဆိုရလ်င္ လြန္စြာ ႏွစ္လိုစရာေကာင္းေသာ ျမန္မာျပည္တြင္းက ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမွာ စာသင္ၾကား ျပသေပးေနေသာ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားမွာ ပညာသင္ၾကားခဲ့သူမ်ား မ်ားျပားျခင္းသည္လည္း ေက်ာင္းသား၊သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေလေၾကာင္းတြင္ ျပင္ပက်ဴရွင္ လံုး၀ သင္ၾကားျခင္းမရွိဘဲ၊ ဆရာ၊ဆရာမ မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားစာနားမလည္ပါက အခ်ိန္မေရြး လက္ခံေျဖၾကားရွင္းလင္းျပေပးတတ္ျခင္းသည္ ယခုလက္ရွိ ျပည္တြင္း တကၠသိုလ္မ်ားထဲတြင္ လြန္စြာထူးျခားပါသည္။ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္အလို႔ငွာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ လစဥ္ပိုက္ဆံစုကာ ေထာက္ပ့ံေပးေနျခင္းသည္လည္း ထိုတကၠသိုလ္ရွိ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ စိတ္ေနစိတ္ထား ျမင့္ျမတ္ျခင္းကို ျပသရာေရာက္ေပသည္။ ေလေၾကာင္းသည္ ေလေၾကာင္းႏွင့္သာ ဆိုင္သည္ မဟုတ္ဘဲ အင္ဂ်င္နီယာ ပညာရပ္မ်ားသည္ အျခားေသာ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ အတူတူသာျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို သေဘာေပါက္ပါက ေလေၾကာင္းတကၠသိုလ္သည္ မိဘမ်ားအတြက္ ကိုယ့္သားသမီးကို ထားခ်င္လွေသာ တကၠသိုလ္တစ္ခု ျဖစ္မည္မွာမလြဲေပ။ ထိုတကၠသိုလ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနျခင္းသည္ ဆရာတစ္ေယာက္အတြက္ ၾကီးျမတ္ေသာ ဂုဏ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

တကၠသိုလ္ ပညာသင္ၾကားေရး

တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေရးသည္ ဟိုလိုျဖစ္သင့္သည္၊ ဒီလိုျဖစ္သင့္သည္ဟူေသာ အၾကံျပဳခ်က္လိုလို၊ ကဲ့ရဲ႕မႈလိုလိုေတြကို ေနရာတကာက ၾကားေနရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္သလားဆိုေတာ့ ထိုလူမ်ား ေသခ်ာစြာ နားမလည္တာေတာ့ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ ဟိုႏိုင္ငံမွာ ဘယ္လို၊ ဒီႏိုင္ငံမွာ ဘယ္လိုဆိုတာမ်ိဳးေတြကို ရည္ညႊန္းေျပာဆိုေနၾကေသာ္လည္း ပညာသင္ၾကားေရးသည္ လက္ရွိကိုယ့္ႏိုင္ငံအေနအထားကို ေသခ်ာစြာနားလည္ထားျပီး ျပည္ပစနစ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ၾကံဳဖူးမွသာလ်င္ မည္ကဲ့သို႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းလဲသြားရမည္ကို စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဟိုက ဟိုလိုမလို႔ ဟိုလိုေျပာင္းလိမ့္မည္ဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႔ႏွင့္ ကင္းကြာေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈသာျဖစ္သည္။

သင္ေထာက္ကူပစၥည္း

တကၠသိုလ္အမ်ားစုသည္ လက္ေတြ႔ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းၾကသည္ဆိုျပီး သရုပ္ျပ၍ရေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ ျဖည့္တင္းေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တကယ္တမ္း ေသေသခ်ာခ်ာ လက္ေတြ႔ သုေတသန လုပ္ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူသည္ကို မေတြ႔ရ။ သုေတသန အဆင့္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူပါက ေစ်းႏႈံးၾကီးျမင့္မႈသည္လည္း ျပသနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၀ယ္ယူခြင့္ကို ၀န္ၾကီးဌာသို႔ တင္ျပရေလ့ရွိျပီး ၀န္ၾကီးဌာနက ထိုကဲ့သို႔ ေစ်းႏႈံးျမင့္မားလွေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်းၾကီးသည္ဆိုျပီး ၀ယ္ယူခြင့္ခ်ေပးေလ့မရွိသည္မွာလည္း ျပသနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အထက္လူၾကီးမ်ား၏ ပညာရည္ျမင့္မားမႈ၊ သုေတသနအေပၚနားလည္မႈသည္လည္း လက္ရွိတကၠသိုလ္မ်ား သုေတသန အဆင့္မီ လက္ေတြ႔ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူေရး၏ အဓိက အဟန္႔အတားပင္ျဖစ္သည္။ သုေတသန လုပ္ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူျဖည့္တင္းမႈ မလုပ္ႏိုင္မွေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ တကၠသိုလ္ ျဖစ္လာဖို႔ ဆိုသည္မွာ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ ေလ်ွာ့ခ်ဖို႔ လုိအပ္သည္ဆိုေသာ စကားသည္ သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္သာ ၾကားေနရေသာ စကားရပ္သာျဖစ္ျပီး ပညာေရးေလာကတြင္ေတာ့ ဘာမွေျပာင္းလဲမႈမရွိဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသြားခ်င္ပါက အဆင့္ဆင့္ စာတင္၊ ၃ လစာၾကိဳတင္စသျဖင့္သာရွိေနေသးသည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ကိုယ္ကသူ႔ဆီမွ အခြင့္အေရး ရယူဖို႔ကိစၥခ်ည္းသာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ိဳးကို ကိုယ့္ဘက္က အထာကိုင္ေန၍မရေပ၊ သူ႔စည္းမ်ဥ္းအတိုင္း လိုက္ပါကစားႏိုင္မွသာလ်င္ သူ႔ဆီမွ ကိုယ္လိုခ်င္တာကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔ဆီက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း ကိုယ့္ပေလယာမ်ား လိုက္ပါကစားႏိုင္ေအာင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးႏိုင္မွသာလ်င္ အဆင္ေျပေပမည္။ တကၠသိုလ္အတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲပါက ဒါကေတာ့ ဒီလိုသံုးလို႔မရဆိုတာမ်ိဳးေတြက ဒုနဲ႔ေဒးျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္အတြက္ အမွန္တကယ္လုိအပ္ေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါက လ်င္ျမန္စြာ ျပီးစီးေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အထက္မွ ပံ့ပိုးေပးသင့္ေပသည္။

သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား

ျပည္တြင္းတြင္ သုေတသနဟူ၍ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္ ယခင္ေခတ္ကအတိုင္း ျဖစ္ေနၾကတာမ်ားသည္။ တစ္ခုခုကို အေကာင္အထည္ျပ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္မႈကိုသာ ဦးတည္ေနျပီး တကယ္တမ္းေတာ့ အတြင္းတြင္ သုေတသန အႏွစ္သာရ မပါတာကိုသာ အေတြ႔ရမ်ားသည္။ သုေတသနဟုဆိုလ်င္ သုေတသနလမ္းေၾကာင္းကို ဘယ္လိုေလ်ွာက္ရသည္ဆိုသည့္ နည္းလမ္းရွိသည္။ ဥပမာ- ျဂိဳလ္တုအစိတ္အပိုင္းမ်ား ၀ယ္ယူကာ ျဂိဳလ္တုတည္ေဆာက္ျပျခင္းကို သုေတသနဟု မေခၚေပ။ ထုိအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုစီကို မည္ကဲ့သို႔ အဆင့္ဆင့္ စဥ္းစားသြားသည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ အက်ိဳးအျပစ္မ်ားရွိသည္ဆိုသည္ကို စနစ္တက် ေလ့လာသံုးသပ္ကာ တျခားေသာ ေခတ္ျပိဳင္ သုေတသနသမားမ်ား၏ သုေတသန ရလာဒ္မ်ားႏွင့္ယွဥ္ကာ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ကို ေထာက္ျပ ေျပာဆိုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေစ့ငစြာ ေလ့လာမႈကို သုေတသနျပဳသည္ဟုေခၚဆိုပါသည္။ မိမိလုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သည္ သုေတသနလုပ္ေနတာ ဟုတ္မဟုတ္ကို အလြယ္ဆံုး သိႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမွာ SCI/SCIE ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ မိမိလုပ္ကိုင္ေနေသာ သုေတသနႏွင့္ ပက္သက္ျပီး စာတမ္းေရးသားတင္ၾကည့္က သိႏိုင္သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ သုေတသနလုပ္ငန္း ေသခ်ာလုပ္ကိုင္ေနသည္ကို ယခုထိ မေတြ႔မိေသးေပ။

အလားအလာ

ျပည္တြင္းတကၠသုိလ္မ်ား၏ အလားအလာကို ခန္႔မွန္းၾကည့္မည္ဆိုလ်င္ နာမည္ၾကီး တကၠသိုလ္တစ္ခုမွလြဲ၍ က်န္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ ျပည္ပအကူအညီမ်ားမ်ားစားစားရဖို႔ အခြင့္အေရး နည္းပါးေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ မလိုလားအပ္ေသာ၊ လက္ရွိရုံးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မိမိပေလယာမ်ားအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးေစေသာ အတားအဆီးမ်ားကို အျမန္ဆံုးမဖယ္ရွားေပးပါက တကၠသုိလ္မ်ားအၾကား မညီမ်ွမႈကို တမင္ၾကီးထြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာေရာက္ျပီး မလိုလားအပ္ေသာ ျပသနာမ်ားေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ပတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကေသာ၊ သုေတသန လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ သူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းတြင္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူစြာတည္ေထာင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္ဟူေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို ဖန္တီးျပႏုိင္မွသာလ်င္ ထိုသူမ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာႏိုင္ေစရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔အတြက္ မက္ေလာက္ေသာ လစာမဟုတ္ေတာင္ ဘ၀အာမခံခ်က္ရွိေသာ လုပ္ခလစာ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ (မိသားစု က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးခံစားခြင့္) မ်ိဳးျဖင့္လည္း ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားသင့္ေပသည္။ ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ ထိုင္း ၊ အင္ဒိုနီးရွားစေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုလ်င္ အျမန္ဆံုး ေျပာင္းလဲႏိုင္မွသာလ်င္ ေနာင္ ၁၅ ႏွစ္တြင္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေလာက္ေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးကို တည္ေထာင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ (ပညာေရးစနစ္ကိုသာ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ပညာအဆင့္အတန္းမဟုတ္သည္ကို သတိျပဳပါ။)
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာသည္ ပညာျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို မည္သူမ်ွ ျငင္းမည္မဟုတ္ေပ။ အေမရိကန္လို သိပၸံပညာထိပ္တန္းေရာက္ေနေသာ ႏိုင္ငံသည္ပင္ သိပၸံပညာရပ္ေတြ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ STEM (သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ သခ်ၤာ) ပညာေရး ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္အတြက္ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလို အစစေနာက္က်ေနေသာ ႏိုင္ငံငယ္တစ္ခုအတြက္ သိပၸံပညာရပ္ေတြ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုလ်င္ သူမ်ားတစ္လွမ္းလွမ္းလ်င္ ကိုယ္ဆယ္လွမ္းလွမ္းႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကဖို႔ အေရးတၾကီး လိုအပ္ေနေသာ အခ်ိန္တစ္ခုဆိုတာထက္ပင္ ပိုေသာ အခ်ိန္သို႔ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ေလသည္။

No comments:

Post a Comment

ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ။

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...